DSRC RTM
04
јул

KONTROLA TAHOGRAFA BEZ ZAUSTAVLJANJA?

ITALIJANI INSTALIRALI SISTEM KOJI MOŽE DA OČITA SMART TAHOGRAF DOK JE KAMION U POKRETU

Tehnologija za daljinsko očitavanje tahografa nije nova stvar, ali primena u sklopu inventivnog sistema na putevima u Italiji omogućava patrolama da prime informacije sa SMART tahografa bez zaustavljanja kamiona. Daljinsko očitavanje tahografa moguće je uz pomoć DSRC (Dedicated Short Range Communication) sistema kojima je opremljena inspekcija saobraćaja svih zemalja u Evropi. Međutim, Italijani su otišli korak dalje.
Na autoputu A1 kod Fjorencuole (deonica između Pjaćence i Parme u severnoj Italiji) i na A14 kod Riminija Jug, postavljen je niz DSRC modula koji očitavaju tahografe kamiona u prolazu. Ovaj sistem biće instaliran i na italijanskoj ruti A1 koja povezuje Milano i Napulj u blizini Kazalea i na A4 između Milana i Breše.

Sistem je deo test projekta pod nazivom Falco (DSRC RTM Visual) i može daljinskim putem da očita 19 parametara smart tahografa prve generacije, i sve parametre “pametnih” tahografa druge generacije (SMT2), što uključuje informacije o neprekidnom vremenu vožnje, najdužem dnevnom vremenu vožnje u prethodnom i tekućem periodu sa nedeljnom i dvonedeljnom statistikom, kao i poslednju potvrđenu poziciju vozila.

Dosadašnja praksa kontrole se nastavlja

Italijanske patrole će, kao i do sada, nasumično zaustavljati kamione proveravajući tahografe koji nisu SMART. Nova tehnologija samo povećava intenzitet kontrole i doprinosi bržem donošenju zakona o tahografima. Podsećamo da sva novoregistrovana teška teretna vozila na teritoriji EU od avgusta 2023. moraju imati smart tahografe druge generacije. Međutim, zbog nestašice SMT2 uređaja, a na zahtev IRU, državama članicama EU preporučeno je da dozvole grejs period koji bi korespondirao sa rokom za zamenu SMT1 u novoregistrovanim vozilima (avgust 2025), ali do danas, rokovi u velikom broju zemalja članica EU nisu prolongirani.

Važeći zakon nalaže da do 31. decembra 2024. godine, u državama članicama EU moraju biti zamenjeni svi stari analogni ili digitalni tahografi (izuzev SMT1, koje prevoznici mogu zameniti do 18. avgusta 2025. godine). Zakon se odnosi na sva komercijalana vozila (N2,N3,M2,M3) koja se koriste u međunarodnom saobraćaju. Takođe, od 1. jula 2026, u međunarodnom transportu SMT2 biće obaveza i za vozila najveće dozvoljene mase od 2,5t do 3,5t. 

Evropska komisija još nije usvojila predlog o odlaganju ovih rokova što je stvorilo tenziju, a vremena do isteka roka je sve manje. 

Šta to znači za prevoznike iz Srbije?

Srbija kao ne-članica nije u obavezi da uvede obavezu ugradnje SMT2 uređaja, ali je kao zemlja kandidat dobila preporuke da to učini. Prema AETR sporazumu, nadzorni organi država članica EU tretiraju srpske prevoznike koji obavljaju međunarodni transport iz Srbije, kao prevoznike koji dolaze sa „AETR“ područja, što znači da ih kontrolišu prema AETR pravilima, a ne u skladu sa EU regulativom.