LICENCIRANJE FIRMI ZA TRANSPORT

LICENCIRANJE ZA JAVNI PREVOZ

ŠTA JE LICENCIRANJE FIRMI ZA TRANSPORT?

LTC Stankovic - Licensing of TRANSPORTATION COMPANIES

Licenciranje firmi za transport je proces kojim se kompanijama, koje pružaju usluge transporta robe ili putnika, izdaje licenca od strane određenih regulatornih tela. Preduslov za licenciranje su posedovanje neophodne stručnosti, tehničke opreme i finansijske stabilnosti za obavljanje svojih aktivnosti.

Postoji razlika između licenciranja firmi koje pružaju usluge prevoza robe i onih koje pružaju usluge prevoza putnika, pri čemu svaka kategorija podleže različitim propisima i zahtevima.

LTC Stanković nudi sveobuhvatno licenciranje firmi za obavljanje javnog prevoza.

Vrste licenci za prevoz tereta:

Licenca za javni prevoz tereta u domaćem saobraćaju;
Licenca za javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom saobraćaju;

Licenca obično uključuje određene zahteve za kvalitetom usluge, sigurnosti vozila, uslovima poslovanja i osiguranja, koji se moraju ispunjavati kako bi se održala važeća dozvola. Pored toga, licenciranje firmi za transport obično uključuje redovne inspekcije i provere kako bi se osiguralo da se firme pridržavaju standarda i propisa.

Podnošenje zahteva za licenciranje:
Zahtev za licenciranje podnosi se regulatornom telu koje je nadležno za taj sektor.

Provera uslova:
Regulatorno telo će proveriti da li firma ispunjava određene uslove koji se tiču tehničke opreme, stručnosti zaposlenih, finansijske stabilnosti i drugih faktora koji su važni za sigurnost i kvalitet usluge.

Izdavanje licence:
Ako firma ispunjava sve uslove, regulatorno telo će izdati licencu na osnovu koje ta firma ima pravo da pruža suluge transporta robe i putnika.

Periodične inspekcije:
Firma će redovno biti podvrgnuta inspekcijama kako bi se osiguralo da i dalje ispunjava sve zahteve i standarde koje je propisalo regulatorno telo.

Obnavljanje licence:
Licenca važi određeni period, nakon čega firma mora podneti novi zahtev za obnavljanje licence. U tom procesu se proverava da li firma i dalje ispunjava sve potrebne uslove i standarde.

Za više informacije o taksama i dokumentaciji koju je potrebno da pribavite…

KONTAKTIRAJTE NAS
en_USEN