DSRC RTM
04
јул

KONTROLA TAHOGRAFA BEZ ZAUSTAVLJANJA?

ITALIJANI INSTALIRALI SISTEM KOJI MOŽE DA OČITA SMART TAHOGRAF DOK JE KAMION U POKRETUTehnologija za daljinsko očitavanje tahografa nije nova stvar, ali primena u sklopu inventivnog sistema na putevima...

Read More