EORI broj
30
Jan

EORI BROJ POSTAO OBAVEZAN U SRBIJI

U toku je peta faza usklađivanja zakonodavstva sa propisima EU u domenu drumskog transporta robe, što znači da su prevoznici u međunarodnom transportu, u obavezi da imaju EORI broj, a oni koji ga nemaju mogu broj nabaviti kod nadležnih organa.

Uprava carina Srbije objavila je NCTS fazu 5 koja se odnosi na unapređenje tranzitnog sistema u Republici Srbiji i usklađivanju sa EU propisima o međunarodnom transportu i carinjenju.
EORI broj je jedinstveni broj koji se koristi za identifikaciju privrednih subjekata i drugih lica u poslovanju, na koje se primenjuju carinski propisi. Dodeljuju ga nadležni carinski organi u EU.

Sva pravna lica, preduzetnici i udruženja koja imaju nameru da obavljaju poslove iz nadležnosti carinskog zakonodavstva EU (uvoz, izvoz, tranzit) moraju prethodno dobiti EORI broj.

Spisak nadležnih organa za dodelu EORI broja možete naći na:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/ra_consultation.jsp?Lang=en

Validnost EORI broja može se proveriti na sledećoj veb stranici Evropske komisije:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Screen=0&Expand=false&Lang=en&parentfolder=.%2f

Za informacije o međunarodnim dozvolama pogledajte https://ltc.rs/usluge/medunarodne-dozvole-i-sertifikati/

Struktura MRN