Međunarodne dozvole i sertifikati

EORI broj
30
Jan

EORI BROJ POSTAO OBAVEZAN U SRBIJI

U toku je peta faza usklađivanja zakonodavstva sa propisima EU u domenu drumskog transporta robe, što znači da su prevoznici u međunarodnom transportu, u obavezi da imaju EORI broj,...

Read More
sr_RSSR