Kontakt

BUDIMO U KONTAKTU

Adresa:
Kumodraška 182,
Beograd, Srbija

Brojevi telefona:
Tel. +381 11 30-98-290

Email:
office@ltc.rs

Generalni direktor:
Zoran Stanković:
063/602-353
admin@ltc.rs

Dozvole za
međunarodni transport:

Milica Bošković
063/1014-671
ministarstvo@ltc.rs

Milica Marinković:
062/8097-764
ministarstvo@ltc.rs

Transport:
Ivan Mićić:
062/8097-765
transport@ltc.rs

Tahografi:
Nikola Stanković:
062/8097-758
tahograf@ltc.rs

Marina Milosavljević
062/8097-761
tahograf@ltc.rs

Finansije:
Slađana Stanišić:
063/371-115
office@ltc.rs

CENTAR ZA OBUKU
Adresa:
Bul. Mihajla Pupina 165a

Brojevi telefona:
011/3098-273
063/499-130

Email:
cpc@ltc.rs

CPC SERTIFIKATI