ABS CPC
26
Apr

AKO ŽELIŠ CPC MORAŠ DA IMAŠ NALOG U APLIKACIJI ABS

Agencija za bezbednost saobraćaja je uspostavila novo aplikativno rešenje namenjeno obradi zahteva za izdavanje sertifikata i kartice za profesionalne vozače. U tu svrhu, da bi vozač koji se prijavljuje na obuku, odsluša obuku i položi ispit, predao zahtev za izdavanje sertifikata i kartice, mora imati kreiran nalog u aplikaciji.

Takođe, svi vozači koji se prijavljuju Centru za obuku za pohađanje obuke za sticanje početne kvalifikacije potrebno je da kreiraju nalog na isti način kako bi nakon položenog ispita Agencija evidentirala da je kandidat položio ispit i omogućila kandidatu da može podneti zahtev za izdavanje sertifikata i kartice.

VAŽNO: Preduslov za izlazak na ispit za vozača je da ima kreiran nalog u aplikaciji kako bi se evidentirao položen ispit i omogućilo da podnese zahtev za izdavanje sertifikata i kartice.

UPUTSTVO ZA
ABS APLIKACIJU